martie 2018


1 J Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel și Antonie (Post. Nu se fac nunți)
2 V Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie și Nestor (Post. Nu se fac nunți)
3 S Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc (Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
4 D Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 6, voscr. 6
5 L Sf. Mc. Conon din Isauria, Conon Grădinarul și Iraida; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul (Post. Nu se fac nunți)
6 M Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin; Aflarea Sfintei Cruci (Post. Nu se fac nunți)
7 M Sf. Sfințit Mc. Efrem, ep. Tomisului; Sf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Cherson (Post. Nu se fac nunți)
8 J Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei și Pavel, ep. Plusiadei; Sf. Mc. Dometie (Post. Nu se fac nunți)
9 V † Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Pomenirea morților - Moșii de primăvară) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
10 S Sf. Mc. Codrat, Ciprian Dionisie și cei împreună cu ei (Sâmbăta a III-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
11 D Sf. Ier. Sofronie, patriarhul Ierusalimului; Sf. Sfințit Mc. Pionie, pr. din Smirna; Sf. Mc. Trofin și Talul (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci); Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 7, voscr. 7
12 L Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Post. Nu se fac nunți)
13 M Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din Persia (Post. Nu se fac nunți)
14 M Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna (Post. Nu se fac nunți)
15 J Sf. Mc. Agapie, Plisie și Timolau (Post. Nu se fac nunți)
16 V Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa și Roman, Sf. Cuv. Anin; Sf. Cuv Hristodul din Patmos (Post. Nu se fac nunți)
17 S Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
18 D Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim și Evcarpion (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic); Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 8, voscr. 8
19 L Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac. (Post. Nu se fac nunți)
20 M Sf. Cuv. Mc. uciși în M-rea Sf. Sava cel Sfințit; Sf. Ier. Nichita Mărt. (Post. Nu se fac nunți)
21 M Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Ier. Toma; Sf. Cuv. Serapion (Denia Canonului cel Mare) (Post. Nu se fac nunți)
22 J Sf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împăratului Traian (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
23 V Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți)
24 S Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei; Sf. Cuv. Zaharia (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
25 D (†) Buna Vestire (Blagoveștenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei II, 11-18; Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Luca I, 24-38; Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 1, voscr. 9
26 L Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. și soția sa, Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția (Odovania praznicului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți)
27 M Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor; Sf. Proroc Anania (Post. Nu se fac nunți)
28 M Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni (Post. Nu se fac nunți)
29 J Sf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie (Post. Nu se fac nunți)
30 V Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon; Sf. Proroc Ioad (Post. Nu se fac nunți)
31 S Sf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin diac.; Sf. Acachie Mărt., ep. Melitinei (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)