noiembrie 2018


1 J Sf. doctori fără de arginți și făcători de minuni Cosma și Damian, cei din Asia
2 V Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie și Anempodist (Post. Nu se fac nunți)
3 S Sf. Sfințiți Mc. Achepsima ep., Iosif pr. și Aitala diac.; Așezarea moaștelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida (Pomenirea morților - Moşii de toamnă)
4 D Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Sfințiți Mc. Nicandru ep. Mirelor și Ermeu pr.
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 6, voscr. 1
5 L Sf. Mc. Galaction și Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiep. Alexandriei
6 M Sf. Pavel Mărt., patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia
7 M Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galisiei (Post. Nu se fac nunți)
8 J †) Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri
9 V Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat; Sf. Ier. Nectarie de la Eghina; Sf. Mc. Onisifor și Porfirie (Post. Nu se fac nunți)
10 S Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast și Sosipatru, Terțiu și Cvart; Sf. Mc. Orest
11 D † Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie și Ștefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 7, voscr. 2
12 L Sf. Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei; †) Sf. Martiri și Mărt. Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil Pustnicul
13 M †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului și mama sa, Sf. Antuza; Sf. Cuv. Mc. Damaschin (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)
14 M Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 12 Ap.; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Începutul Postului Crăciunului) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
15 J †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sf. Mc. și Mărt. Gurie, Samona și Aviv diac. (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
16 V Sf. Ap. și Ev. Matei (Post. Nu se fac nunți)
17 S Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, ep. Neocezareei și Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
18 D Sf. Mc. Platon, Roman și Zaheu diac. (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 8, voscr. 3
19 L Sf. Proroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam (Post. Nu se fac nunți)
20 M Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, patriarhul Constantinopolului (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
21 M (†) Intrarea în biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
22 J Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim și Apfia; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
23 V † Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, și Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
24 S Sf. Sfințiți Mc. Clement, ep. Romei, și Petru, ep. Alexandriei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
25 D † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor); Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 1, voscr. 4
26 L Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul (Post. Nu se fac nunți)
27 M Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanael și Pinufrie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
28 M Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Post. Nu se fac nunți)
29 J Sf. Mc. Paramon și Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
30 V †) Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; † Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, ep. Etiopiei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)