Calendar Creştin Ortodox

Franceză | Română

ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie

2021

ianuarie (31 zile)
ziua 10 ore, noaptea 14 ore
1 V (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiep. Cezareei Capadociei (Tedeum - Anul Nou) (Harți. Nu se fac nunți)
2 S Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului) (Nu se fac nunți)
3 D Sf. Proroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Nu se fac nunți)
Duminica dinaintea Botezului Domnului (Botezul lui Ioan); Ap. II Timotei IV, 5-8; Ev. Marcu I, 1-8; glas 5, voscr. 8
4 L Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria (Nu se fac nunți)
5 M Sf. Sfințit Mc. Teopempt și Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Bobotezului Domnului) (Post negru. Nu se fac nunți)
6 M (†) Botezul Domnului (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare) (Harți. Nu se fac nunți)
7 J † Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului
8 V Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul și Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica (Post. Nu se fac nunți)
9 S Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, ep. Sevastiei (Sâmbăta după Botezul Domnului)
10 D Sf. Ier. Grigorie, ep. Nyssei; † Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești; Sf. Ier. Dometian, ep. Melitinei
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 6, voscr. 9
11 L † Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie
12 M Sf. Mc. Tatiana diac. și Eutasia
13 M Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, ep. de Nisibe (Post. Nu se fac nunți)
14 J Sf. Cuv. Mucenici din Sinai și Rait; Sf. Nina (Odovania praznicului Botezului Domnului)
15 V Sf. Cuv. Pavel Tebeul și Ioan Colibașul (Post. Nu se fac nunți)
16 S Cinstirea lanțului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citețul
17 D †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria
Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ap. Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 7, voscr. 10
18 L † Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei
19 M Sf. Cuv. Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia
20 M †) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Vas și Eusebiu; Sf. Mc. In, Pin și Rin (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
21 J Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian și Achila
22 V Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul (Post. Nu se fac nunți)
23 S Sf. Sfințit Mc. Clement, ep. Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic
24 D Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, ep. Carpasiei
Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timotei I, 15-17; Ev. Luca XVIII, 35-43; glas 8, voscr. 11
25 L † Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului; †) Sf. Ier. Bretanion, ep. Tomisului
26 M Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan
27 M † Aducerea moaștelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
28 J Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie și Iacob Sihastrul; Sf. Muceniță Haris
29 V Aducerea moaștelor Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei (Post. Nu se fac nunți)
30 S †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf. Sfințit Mc. Ipolit, ep. Romei
31 D Sf. Mc. doctori fără de arginți și făcători de minuni Chir și Ioan; Sf. Mc. Trifena
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 1, voscr. 1
februarie (28 zile)
ziua 11 ore, noaptea 13 ore
1 L Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Sf. Mucenițe Perpetua și Felicitas (Nu se fac nunți)
2 M (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan și Gavriil (Nu se fac nunți)
3 M Sf. și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Prorociță Ana (Post. Nu se fac nunți)
4 J Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfințit Mc. Avramie
5 V Sf. Mc. Agata și Teodula (Post. Nu se fac nunți)
6 S Sf. Ier. Vucol, epi. Smirnei și Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare
7 D Sf. Ier. Partenie, ep. Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada
Duminica a XVI-a după Rusalii (Pilda talanților); Ap. II Corinteni VI, 1-10; Ev. Matei XXV, 14-30; glas 2, voscr. 2
8 L Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta și Maria
9 M Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfințiți Mc. Marcel și Pangratie (Odovania praznicului Întâmpinării Domnului)
10 M †) Sf. Sfințit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata și Valentina (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
11 J Sf. Sfințit Mc. Vlasie, ep. Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
12 V Sf. Ier. Meletie, arhiep. Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristea (Post. Nu se fac nunți)
13 S Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. și Mc. Acvila și soția sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexandriei
14 D Sf. Cuv. Auxentie, Maron și Avraam; Sf. Filimon, ep. Gazei
Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 3, voscr. 3
15 L Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din Siria
16 M Sf. Mc. Pamfil, Valent, Pavel și Seleuc; Sf. Ier. Flavian, arhiep. Constantinopolului
17 M Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. împărați Marcian și Pulheria (Post. Nu se fac nunți)
18 J Sf. Ier. Leon, ep. Romei și Agapit, ep. Sinaului
19 V Sf. Ap. Arhip, Filimon și soția sa, Apfia; Sf. Cuv. Mărt. Evghenie și Macarie (Post. Nu se fac nunți)
20 S Sf. Ier. Leon, ep. Cataniei și Agaton, ep. Romei; Sf. Cuv. Visarion
21 D Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiep. Antiohiei (Începutul Triodului)
Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 4, voscr. 4
22 L Aflarea moaștelor Sf. Mc. din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie și Limneu
23 M Sf. Sfințit Mc. Policarp, ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia
24 M † Întâia și a doua aflare a capului Sf. Proroc Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului (Harți)
25 J Sf. Tarasie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru și Ipatie
26 V Sf. Ier. Porfirie, ep. Gazei; Sf. Mc. Fotini Samarineanca; Sf. Teodor (Harți)
27 S Sf. Cuv. Mărt. Procopie și Talaleu
28 D †) Sf. Cuv. Ioan Casian și Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărt.; Sf. Sfințit Mc. Proterie, patriarhul Alexandriei; Sf. Sfințit Mc. Nestor
Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 5, voscr. 5
martie (31 zile)
ziua 12 ore, noaptea 12 ore
1 L Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel și Antonie
2 M Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie și Nestor
3 M Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc (Post. Nu se fac nunți)
4 J Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana
5 V Sf. Mc. Conon din Isauria, Conon Grădinarul și Iraida; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul (Post. Nu se fac nunți)
6 S Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin; Aflarea Sfintei Cruci (Pomenirea morților - Moșii de iarnă)
7 D Sf. Sfințit Mc. Efrem, ep. Tomisului; Sf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Cherson
Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoșătoarei Judecăți); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 6, voscr. 6
8 L Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei și Pavel, ep. Plusiadei; Sf. Mc. Dometie (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
9 M † Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Pomenirea morților - Moșii de primăvară) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
10 M Sf. Mc. Codrat, Ciprian Dionisie și cei împreună cu ei (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
11 J Sf. Ier. Sofronie, patriarhul Ierusalimului; Sf. Sfințit Mc. Pionie, pr. din Smirna; Sf. Mc. Trofin și Talul (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
12 V Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
13 S Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din Persia (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
14 D Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna (Lăsatul secului pentru Postul Mare) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)
Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 7, voscr. 7
15 L Sf. Mc. Agapie, Plisie și Timolau (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
16 M Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa și Roman, Sf. Cuv. Anin; Sf. Cuv Hristodul din Patmos (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
17 M Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post. Nu se fac nunți)
18 J Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim și Evcarpion (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post. Nu se fac nunți)
19 V Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac. (Post. Nu se fac nunți)
20 S Sf. Cuv. Mc. uciși în M-rea Sf. Sava cel Sfințit; Sf. Ier. Nichita Mărt. (Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
21 D Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Ier. Toma; Sf. Cuv. Serapion (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica I din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 8, voscr. 8
22 L Sf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împăratului Traian (Post. Nu se fac nunți)
23 M Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui (Post. Nu se fac nunți)
24 M Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei; Sf. Cuv. Zaharia (Post. Nu se fac nunți)
25 J (†) Buna Vestire (Blagoveștenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
26 V Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. și soția sa, Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția (Odovania praznicului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți)
27 S Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor; Sf. Proroc Anania (Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
28 D Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 1, voscr. 9
29 L Sf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie (Post. Nu se fac nunți)
30 M Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon; Sf. Proroc Ioad (Post. Nu se fac nunți)
31 M Sf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin diac.; Sf. Acachie Mărt., ep. Melitinei (Post. Nu se fac nunți)
aprilie (30 zile)
ziua 13 ore, noaptea 11 ore
1 J Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie; Sf. Cuv. Macarie Mărt. (Post. Nu se fac nunți)
2 V Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian și Edesie (Post. Nu se fac nunți)
3 S Sf. Cuv. Nichita Mărt. și Ilirie; Sf. Mc. Elpidifor (Sâmbăta a III-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
4 D Sf. Cuv. Iosif, imnograful, Gheorghe din Maleon, Zosima și Platon (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci); Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 2, voscr. 10
5 L Sf. Mc. Teodul și Agatopod; Sf. Mc. Victorin, Claudie, Diodor, Serapion și Nichifor (Post. Nu se fac nunți)
6 M Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul și Platonida (Post. Nu se fac nunți)
7 M Sf. Mc. Caliopie, Achilina și Rufin diac.; Sf. Ier. Gheorghe Mărt., ep. Mitilenei (Post. Nu se fac nunți)
8 J Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis; Sf. Ier. Celestin, ep. Romei (Post. Nu se fac nunți)
9 V Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Cuv. Vadim arhim. (Post. Nu se fac nunți)
10 S Sf. Mc. Terentie, Pompie, African, Maxim și Dima (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
11 D †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului; Sf. Sfințit Mc. Antipa, ep. Pergamului; Sf. Cuv. Trifina (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic); Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 3, voscr. 11
12 L † Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărt., ep. de Parion; Sf. Antuza (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
13 M Sf. Sfințit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Post. Nu se fac nunți)
14 M † Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, ep. Romanului; Sf. Ier. Martin Mărt., ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida (Denia Canonului cel Mare) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
15 J Sf. Ap. Aristarh, Pud și Trofim; Sf. Mc. Crescent și Vasilisa (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
16 V Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina și Hionia (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post. Nu se fac nunți)
17 S Sf. Sfințit Mc. Simeon, ep. Persiei; Sf. Ier. Acachie, ep. Melitinei (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
18 D Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma Mărt., ep. Calcedonului; Sf. Mc Ioan din Ioanina (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 4, voscr. 1
19 L Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfințit Mc. Pafnutie (Post. Nu se fac nunți)
20 M †) Sf. Teotim, ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina, Atanasie și Ioasaf; Sf. Ap. Zaheu (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
21 M Sf. Sfințit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipial; Sf. Mc. Teodor din Perga (Post. Nu se fac nunți)
22 J Sf. Ier. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail (Post. Nu se fac nunți)
23 V †) Sf. M. Mc. Gheorghe, purtătorul de biruință; Sf. Mc. Valerie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
24 S † Sf. Ier. Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, mitropoliții Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureș; Sf. Mc. Pasicrat și Valentin; Sf. Cuv. Elisabeta (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
25 D Sf. Ap. și Ev. Marcu; † Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
(†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post - a Floriilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
26 L Sf. și Marea Luni; Sf. Mc. Vasilevs, ep. Amasiei; Sf. Glafira; Sf. Mc. Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă) (Denia Sf. și Marii Marți) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
27 M Sf. și Marea Marți; Sf. Sfințit Mc. Simeon, ruda Domnului, ep. Ierusalimului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu și Zinon (Denia Sf. și Marii Miercuri) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
28 M Sf. și Marea Miercuri; Sf. Ap. Iason și Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia (Denia Sf. și Marii Joi) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)
29 J Sf. și Marea Joi; Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni (Pomenirea morților - Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
30 V Sf. și Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Sf. Ap. Iacov al lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, ep. Evriei (Denia Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică) (Post negru. Nu se fac nunți)
mai (31 zile)
ziua 14 ore, noaptea 10 ore
1 S Sf. și Marea Sâmbătă; Sf. Proroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie și Acachie; Sf. Cuv. Isidora (Post negru. Nu se fac nunți)
2 D (Vecernia Învierii) (Nu se fac nunți)
(†) Învierea Domnului (Sf. Paști); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17
3 L (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); † Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei și soția sa Mavra; Sf. Mc. Diodor și Rodopian, diac.; Sf. Cuv. Teodosie (Nu se fac nunți)
4 M (†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Monica, mama Fer. Augustin; Sf. Cuv. Valerian și Nichifor (Nu se fac nunți)
5 M Sf. M. Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou; Sf. Mc. Neofit, Gaie și Gaian (Harți. Nu se fac nunți)
6 J Sf. și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie și Ilarion (Nu se fac nunți)
7 V †) Izvorul Tămăduirii; Arătarea pe cer a semnului Sf. Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie și Codrat (Harți. Nu se fac nunți)
8 S †) Sf. Ap. și Ev. Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare; Sf. Emilia (Nu se fac nunți)
9 D Sf. Proroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea la Bari a moaștelor Sf. Ier. Nicolae
Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1
10 L Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Mc. Alfeu, Filadelf și Ciprian; Sf. Cuv. Isihie Mărt. și Lavrentie
11 M Sf. Mc. Mochie, Arghir și Dioscor; Sf. Ier. Metodie și Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor
12 M †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, arhiep. Ciprului și Gherman, patriarhul Constantinopolului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
13 J Sf. Mc. Glicheria; Sf. Serghie Mărt.
14 V Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfințit Mc. Terapont, ep. Ciprului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
15 S Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Ier. Ahile, ep. Larisei
16 D Sf. Cuv. Teodor cel Sfințit; Sf. Mc. Nicolae din Mețovo; Sf. Mc. Isachie, Simeon și Petru
Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4
17 L Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie și Teofan
18 M Sf. Mc. Petru, Dionisie, Paulin și Hristina; Sf. Mc. Teodot și cele 7 Sf. Mc. fecioare
19 M Sf. Sfințit Mc. Patrichie, ep. Prusei; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Memnon (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
20 J Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul
21 V †) Sf. Mari Împărați și întocmai cu ap., Constantin și mama sa, Elena (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
22 S Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia, doctorița
23 D Sf. Ier. Mihail Mărt., ep. Sinadei; Sf. Mironosiță Maria lui Cleopa
Duminica a IV-a după Paști (a slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5
24 L Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana
25 M † A treia aflare a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Celestin
26 M Sf. Ap. Carp și Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie și Elena (Înjumătățirea praznicului Învierii Domnului) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
27 J Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfințiți Mc. Eladie și Terapont, eo. Sardei; Sf. Mc. Alipie; Sf. Mărt. Ioan Rusul
28 V Sf. Sfințit Mc. Eutihie, ep. Melitinei; Sf. Ier. Nichita Mărt., ep. Calcedonului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
29 S Sf. Mc. Teodosia fecioara; Sf. Sfințit Mc. Olivian; Sf. Ier. Alexandru, arhiep. Alexandriei; Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic
30 D Sf. Cuv. Isaachie Mărt. și Varlaam; Sf. Mc. Natalie
Duminica a V-a după Paști (a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7
31 L Sf. Mc. Ermie, Eusebiu și Haralambie
iunie (30 zile)
ziua 15 ore, noaptea 9 ore
1 M Sf. Mc. Iustin Martirul și Filosoful și cei împreună cu el; Sf. Mc. Hariton, Firm și Valerian
2 M †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Nichifor Mărt., patriarhul Constantinopolului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
3 J Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie, Claudie și Paula fecioara
4 V † Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sf. Ier. Mitrofan, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mironosițe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
5 S Sf. Sfințit Mc. Dorotei, ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru, Apolo și Leonid
6 D Sf. Cuv. Visarion și Ilarion cel Nou, eg. Mănăstirii Dalmaților; Sf. Mc. Ghelasie și Valeria
Duminica a VI-a după Paști (a orbului din naștere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
7 L Sf. Sfințit Mc. Teodot din Ancira; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim
8 M Sf. Mc. Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat
9 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria și Enata (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
10 J (†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor (Nu se fac nunți)
11 V Sf. Ap. Bartolomeu și Barnaba; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
12 S Sf. Cuv. Onufrie cel Mare și Petru Atonitul
13 D Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, ep. Lefcosiei din Cipru
Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10
14 L Sf. Proroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărt., patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita
15 M Sf. Proroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Augustin și Ieronim
16 M Sf. Tihon, ep. Amatundei; Sf. Sfințit Mc. Marcu, ep. Apoloniadei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
17 J Sf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie și Felix
18 V Odovania praznicului Înălțării Domnului; Sf. Mc. Leontie, Ipatie și Teodul; Sf. Cuv. Erasm (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
19 S Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Pomenirea morților - Moșii de vară) (Nu se fac nunți)
20 D (Nu se fac nunți)
(†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12
21 L (†) Sf. Treime (Nu se fac nunți)
22 M †) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitropolitul Țării Românești; Sf. Sfințit Mc. Eusebiu, ep. Samosatei; Sf. Mc. Zenon, Zina și Galaction
23 M Sf. Mc. Agripina; Sf. Sfințit Mc. Aristocleu pr. (Harți)
24 J (†) Nașterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Sânzienele); † Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; † Sf. Ier. Niceta de Remesiana
25 V Sf. Cuv. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie și frații săi; Sf. Mc. Livia; Sf. Cuv. Dionisie și Dometie (Harți)
26 S Odovania praznicului Pogorârii Sf. Duh; Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan, ep. Goției
27 D Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mironosiță Ioana; Sf. Mc. Anect (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)
Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților); Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1
28 L Aducerea moaștelor Sf. Mc. doctori fără de arginți și făcători de minuni Chir și Ioan; Sf. Mc. Papias (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel) (Post. Nu se fac nunți)
29 M (†) Sf. Ap. Petru și Pavel
30 M † Soborul Sf. 12 Ap.; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
iulie (31 zile)
ziua 14 ore, noaptea 10 ore
1 J †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuți; Sf. Mc. doctori fără de arginți și făcători de minuni Cosma și Damian, cei din Roma
2 V Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica Vlaherne; †) Sf. Voievod Ștefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului (Post. Nu se fac nunți)
3 S Sf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, patriarhul Constantinopolului
4 D Sf. Ier. Andrei, arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta
Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2
5 L † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Mc. Ciprian; Sf. Cuv. Lampadie
6 M Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia din Roma; Sf. Mc. Astie, ep. Dirahiei
7 M Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon și Acachie; Sf. Mc. Evanghel (Post. Nu se fac nunți)
8 J Sf. M. Mc. Procopie și mama sa, Sf. Mc. Teodosia; † Sf. Mc. Epictet pr. și Astion m.
9 V Sf. Sfințiți Mc. Pangratie, ep. Tavromeniei și Chiril, ep. Gortinei; Sf. Mc. Andrei și Prov (Post. Nu se fac nunți)
10 S Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor și Siluan
11 D Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, cea întocmai cu ap. și luminătoarea Rusiei; Sf. Cuv. Leon din Mandra
Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții); Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3
12 L †) Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului "Prodromița" de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu și Ilarie; Sf. Cuv. Mihai Maleinul; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Paisie Aghioritul
13 M Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Cuv. Ștefan Savaitul; Sf. Mc. Maria din Persia; Sf. Cuv. Sara
14 M Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust și Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul (Post. Nu se fac nunți)
15 J Sf. Mc. Chiric și Iulita; Sf. Vladimir, luminătorul Rusiei; Sf. Cuv. Iosif, arhiep. Tesalonicului
16 V Sf. Sfințit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Iulia; Sf. Mc. Avudim și Faust (Post. Nu se fac nunți)
17 S Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie, ep. Ionopolei
18 D † Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Cuv. Pamvo; Sf. Mc. Iachint, Pavel și Valentina
Duminica a IV-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Vindecarea slugii sutașului); Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4
19 L Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Die; Aflarea moaștelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov
20 M †) Sf. și slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul
21 M Sf. Cuv. Simeon și Ioan Pustnicul; Sf. Proroc Iezechiel; † Sf. Cuv. Rafail și Partenie, de la Agapia Veche (Post. Nu se fac nunți)
22 J Sf. Mironosiță și întocmai cu ap., Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela
23 V Aducerea Moaștelor Sf. Sfințit Mc. Foca; Sf. Sfințit Mc. Apolinarie, ep. Ravenei; Sf. Mc. Vitalie și Valeria; Sf. Mc. Trofim și Teofil (Post. Nu se fac nunți)
24 S Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen
25 D Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Părinți de la Sinodul al V-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada și Eupraxia
Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei); Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5
26 L Sf. Sfințit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma; † Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel
27 M † Sf. M. Mc. și Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza
28 M Sf. Ap. și diac. Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, dintre cei 70; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu (Post. Nu se fac nunți)
29 J Sf. Mc. Calinic, Mamant și Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi
30 V Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sf. Sfințit Mc. Valentin, ep. Umbriei; Sf. Mc. Iulita (Post. Nu se fac nunți)
31 S Înainte-prăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. și Dreptul Evdochim; Sf. și Dreptul Iosif din Arimateea (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)
august (31 zile)
ziua 13 ore, noaptea 11 ore
1 D Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6
2 L Aducerea moaștelor Sf. întâi Mc. și Arhid. Ștefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul împărat Iustinian cel Mare (Post. Nu se fac nunți)
3 M Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat și Faust; Sf. Mironosiță Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Post. Nu se fac nunți)
4 M Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaștelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia (Post. Nu se fac nunți)
5 J Înainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Ier. Fabian, ep. Romei (Post. Nu se fac nunți)
6 V (†) Schimbarea la Față a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
7 S †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiep. Ierusalimului; Sf. Irina împărăteasa (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
8 D Sf. Ier. Emilian Mărt., ep. Cizicului și Miron, ep. Cretei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Matei IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7
9 L Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Post. Nu se fac nunți)
10 M Sf. Mc. Laurențiu, arhid.; Sf. Sfințit Mc. Sixt, ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Post. Nu se fac nunți)
11 M †) Sf. Ier. Nifon, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Evplu, arhid. (Post. Nu se fac nunți)
12 J Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil și Capiton; Sf. Cuv. Palamon (Post. Nu se fac nunți)
13 V Mutarea moaștelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei și Dositei (Odovania praznicului Schimbării la Față a Domnului) (Post. Nu se fac nunți)
14 S Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Proroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
15 D (†) Adormirea Maicii Domnului (Nu se fac nunți)
Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor); Ap. Filipeni II, 5-11; I Corinteni I, 10-17; Ev. Luca X, 38-42; XI, 27-28; Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
16 L Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; †) Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache; † Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid
17 M Sf. Mc. Miron pr., Straton, Ciprian și Tirs
18 M Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien și Leon (Post. Nu se fac nunți)
19 J Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla
20 V Sf. Proroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor și Teoharie (Post. Nu se fac nunți)
21 S Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu fiii ei; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. și Venust
22 D Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin și Severian
Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare - potolirea furtunii); Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
23 L Sf. Mc. Lup; Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Lugdunum (Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului)
24 M Sf. Sfințiți Mc. Eutihie și Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation
25 M Aducerea moaștelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit (Post. Nu se fac nunți)
26 J Sf. Mc. Adrian și Natalia, soția sa; Sf. Mc. Atic
27 V Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia și Fanurie; Sf. Ier. Osie, ep. Cordobei (Post. Nu se fac nunți)
28 S Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Prorocița, fiica lui Fanuel
29 D (†) Tăierea capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. Fapte XIII, 25-33; I Corinteni IV, 9-16; Ev. Marcu VI, 14-30; Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10
30 L †) Sf. Ier. Varlaam, mitropolitul Moldovei și Ioan de la Râșca și Secu, ep. Romanului; Sf. Ier. Alexandru, Ioan și Pavel cel Nou, patriarhii Constantinopolului
31 M Așezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în raclă; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust și Mina
septembrie (30 zile)
ziua 12 ore, noaptea 12 ore
1 M † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul și Marta, mama sa; Sf. 40 de Mucenițe din Adrianopol (Începutul anului bisericesc) (Post. Nu se fac nunți)
2 J Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului
3 V Sf. Sfințit Mc. Antim, ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist (Post. Nu se fac nunți)
4 S Sf. Sfințit Mc. Vavila, ep. Antiohiei; Sf. Proroc Moise; Sf. Mc. Petroniu
5 D Sf. Proroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban
Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35; glas 2, voscr. 11
6 L Pomenirea minunii Sf. Arh. Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie și Macarie
7 M Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; † Sf. Cuv. Simeon și Amfilohie de la Pângărați (Nu se fac nunți)
8 M (†) Nașterea Maicii Domnului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
9 J Sf. și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana; † Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău; Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic
10 V Sf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa (Post. Nu se fac nunți)
11 S Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin bucătarul (Sâmbăta dinaintea Înălțării Sf. Cruci)
12 D Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul (Odovania praznicului Nașterii Maicii Domnului)
Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 13-17; glas 3, voscr. 1
13 L Înainte-prăznuirea Înălțării Sf. Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. Sfințiți Mc. Corneliu Sutașul si Ciprian, ep. Cartaginei; † Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian
14 M (†) Înălțarea Sf. Cruci (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
15 M †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul Banatului; † Sf. M. Mc. Nichita Romanul; † Sf. Ier. Visarion, ep. Larisei (Post. Nu se fac nunți)
16 J Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina și Ludmila
17 V Sf. Mc. Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapi (Post. Nu se fac nunți)
18 S Sf. Eumenie, ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna și Castor (Sâmbăta după Înălțarea Sf. Cruci)
19 D Sf. Mc. Trofim, Savatie și Dorimedont
Duminica după Înălțarea Sf. Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 4, voscr. 2
20 L Sf. M. Mc. Eustatie și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor: Agapie și Teopist
21 M Sf. Ap. Codrat; Sf. Proroc Iona (Odovania praznicului Înălțării Sf. Cruci)
22 M † Sf. Ier. Mc. Teodosie de la Mănăstirea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sfințit Mc. Foca, ep. de Sinope; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin (Post. Nu se fac nunți)
23 J Zămislirea Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa și Polixenia
24 V Sf. întâia Mc. și întocmai cu ap., Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul (Post. Nu se fac nunți)
25 S Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej
26 D †) Mutarea la Domnul a Sf. Ap. și Ev. Ioan; † Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon
Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 5, voscr. 3
27 L †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Țării Românești; Sf. Mc. Calistrat și Epiharia
28 M † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Proroc Baruh
29 M Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia și Petronia (Post. Nu se fac nunți)
30 J Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, arhiep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia și Gaiani (Nu se fac nunți)
octombrie (31 zile)
ziua 11 ore, noaptea 13 ore
1 V †) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; † Sf. Cuv. Iosif și Chiriac de la Bisericani (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
2 S Sf. Sfințit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara
3 D Sf. Sfințit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte - iubirea vrăjmașilor); Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 6, voscr. 4
4 L Sf. Sfințit Mc. Ierotei, ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact și Calistena
5 M Sf. Mc. Haritina și Mamelta
6 M Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida (Post. Nu se fac nunți)
7 J † Sf. M. Mc. Serghie și Vah; Sf. Mc. Iulian pr., Chesarie diac. și Polihronie
8 V Sf. Cuv. Pelaghia și Taisia (Post. Nu se fac nunți)
9 S Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic și Atanasia
10 D Sf. Mc. Evlampie și sora sa, Evlampia; Sf. Cuv. Vasian și Teofil Mărt.
Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 7, voscr. 5
11 L Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Ier. Teofan Mărt., ep. Niceei; Sf. Mc. Zenaida și Filonila
12 M Sf. Mc. Prov, Tarah și Andronic; Sf. Ier. Cosma, ep. Maiumei
13 M † Aducerea moaștelor Sf. Ap. Andrei la Iași; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie (Post. Nu se fac nunți)
14 J †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iași; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Chelsie
15 V Sf. Sfințit Mc. Luchian, pr. din Antiohia; Sf. Ier. Savin, ep. Ciprului și Vars, ep. Edesei; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou (Post. Nu se fac nunți)
16 S Sf. Mc. Longhin Sutașul; Sf. Mc. Domnin
17 D Sf. Proroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul
Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Pilda Semănătorului); Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 8, voscr. 6
18 L Sf. Ap. și Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân
19 M Sf. Proroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. și Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila
20 M Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona (Post. Nu se fac nunți)
21 J †) Sf. Cuv. Mărt: Visarion și Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt: Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare
22 V Sf. Ier. Averchie, ep. Ierapolei, cel întocmai cu ap.; Sf. 7 tineri din Efes (Post. Nu se fac nunți)
23 S Sf. Ap. Iacov, ruda Domnului, întâiul ep. al Ierusalimului; Sf. Ier. Ignatie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Macarie Romanul; Sf. Cuv. Petroniu
24 D Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih, Sevastiana și Valentin
Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizaților din ținutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca VIII, 26-39; glas 1, voscr. 7
25 L Sf. Mc. Marcian și Martirie, Valerie și Hrisaf; Sf. Tavita
26 M †) Sf. M. Mc. Dimitrie, izvorâtorul de Mir
27 M † Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală); Sf. Mc. Nestor (Post. Nu se fac nunți)
28 J † Sf. Ier. Iachint, mitropolitul Țării Românești; Sf. Mc. Terentie, soția sa Neonila și cei 7 fii ai lor: Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vilie si Evnichi; Sf. Ier. Firmilian, ep.
29 V Sf. Cuv. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie și Maria, nepoata sa (Post. Nu se fac nunți)
30 S Sf. Sfințit Mc. Zenovie, ep. Ciliciei și sora sa, Zenovia; Sf. Ap. Cleopa
31 D Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis; Sf. Mc. Epimah
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 2, voscr. 8
noiembrie (30 zile)
ziua 10 ore, noaptea 14 ore
1 L Sf. doctori fără de arginți și făcători de minuni Cosma și Damian, cei din Asia
2 M Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie și Anempodist
3 M Sf. Sfințiți Mc. Achepsima ep., Iosif pr. și Aitala diac.; Așezarea moaștelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida (Post. Nu se fac nunți)
4 J Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Sfințiți Mc. Nicandru ep. Mirelor și Ermeu pr.
5 V Sf. Mc. Galaction și Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiep. Alexandriei (Post. Nu se fac nunți)
6 S Sf. Pavel Mărt., patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia (Pomenirea morților - Moşii de toamnă)
7 D Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galisiei
Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca VIII, 41-56; glas 3, voscr. 9
8 L †) Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri
9 M Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat; Sf. Ier. Nectarie de la Eghina; Sf. Mc. Onisifor și Porfirie
10 M Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast și Sosipatru, Terțiu și Cvart; Sf. Mc. Orest (Post. Nu se fac nunți)
11 J † Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie și Ștefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
12 V Sf. Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei; †) Sf. Martiri și Mărt. Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil Pustnicul (Post. Nu se fac nunți)
13 S †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului și mama sa, Sf. Antuza; Sf. Cuv. Mc. Damaschin
14 D Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 12 Ap.; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 4, voscr. 10
15 L †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sf. Mc. și Mărt. Gurie, Samona și Aviv diac. (Începutul Postului Crăciunului) (Post. Nu se fac nunți)
16 M Sf. Ap. și Ev. Matei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
17 M Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, ep. Neocezareei și Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul (Post. Nu se fac nunți)
18 J Sf. Mc. Platon, Roman și Zaheu diac. (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
19 V Sf. Proroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam (Post. Nu se fac nunți)
20 S Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, patriarhul Constantinopolului (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
21 D (†) Intrarea în biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); Ap. Evrei IX, 1-7; Efeseni V, 9-19; Ev. Luca X, 38-42; XI, 27-28; Luca XII, 16-21; glas 5, voscr. 11
22 L Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim și Apfia; Sf. Mc. Cecilia (Post. Nu se fac nunți)
23 M † Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, și Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
24 M Sf. Sfințiți Mc. Clement, ep. Romei, și Petru, ep. Alexandriei (Post. Nu se fac nunți)
25 J † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
26 V Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul (Post. Nu se fac nunți)
27 S Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanael și Pinufrie (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
28 D Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor); Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 6, voscr. 1
29 L Sf. Mc. Paramon și Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Post. Nu se fac nunți)
30 M †) Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; † Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, ep. Etiopiei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
decembrie (31 zile)
ziua 9 ore, noaptea 15 ore
1 M Sf. Proroc Naum; Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (Tedeum - Ziua Națională a României) (Post. Nu se fac nunți)
2 J Sf. Proroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Ier. Solomon, arhiep. Efesului (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
3 V † Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica și Căldărușani; Sf. Proroc Sofonie; Sf. Mc. Teodor, arhiep. Alexandriei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
4 S † Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
5 D †) Sf. Cuv. Sava cel Sfințit; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Mc. Cosma Atonitul (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 7, voscr. 2
6 L †) Sf. Ier. Nicolae, arhiep. Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
7 M †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeș; Sf. Ier. Ambrozie, ep. Mediolanului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
8 M Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap. Tihic, Cezar și Onisifor (Post. Nu se fac nunți)
9 J Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Prorociță Ana, mama Prorocului Samuel (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
10 V Sf. Mc. Mina, Ermoghen și Evgraf (Post. Nu se fac nunți)
11 S Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
12 D †) Sf. Ier. Spiridon, ep. Trimitundei, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, arhiep. Ierusalimului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoși; Pilda celor poftiți la cină); Ap. Coloseni I, 12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 8, voscr. 3
13 L †) Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; † Sf. M. Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie și Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara din Siracuza (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
14 M Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian și Apolonie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
15 M Sf. Sfințit Mc. Elefterie, ep. Iliriei și mama sa, Sf. Mc. Antia; Sf. Mc. Suzana (Post. Nu se fac nunți)
16 J Sf. Proroc Agheu; Sf. Teofana împărăteasa (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
17 V Sf. Proroc Daniel și Sf. trei tineri: Anania, Azaria și Misail (Post. Nu se fac nunți)
18 S † Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian și Zoe; Sf. Ier. Modest, arhiep. Ierusalimului (Sâmbăta dinaintea Nașterii Domnului) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
19 D Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; Sf. Mc. Trifon; Sf. Aglaia (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sf. Părinți după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului); Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 1, voscr. 4
20 L Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului; Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei (Post. Nu se fac nunți)
21 M Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
22 M † Sf. Ier. Petru Movilă, mitropolitul Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon și Teodota (Post. Nu se fac nunți)
23 J Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
24 V Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină. Nu se fac nunți)
25 S (†) Nașterea Domnului (Crăciunul) (Nu se fac nunți)
26 D A doua zi de Crăciun; †) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim cel Sfințit de la Tismana; Sf. Sfințit Eftimie Mărt., ep. Sardei (Nu se fac nunți)
Duminica după Nașterea Domnului (a Sf. Iosif, logodnicul Sf. Fecioare Maria, Sf. David Prorocul și Sf. Iacob, ruda Domnului); Ap. Evrei II, 11-18; Galateni V, 22; VI, 2; Galateni I, 11-19; Ev. Matei II, 13-23; Matei XI, 27-30; Matei II, 13-23; glas 2, voscr. 5
27 L A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap., întâiul Mc. și Arhid. Ștefan; Sf. Cuv. Teodor Mărt. (Nu se fac nunți)
28 M Sf. 20.000 de Mc. arși în Nicomidia; Sf. Sfințit Mc. Glicherie pr. (Nu se fac nunți)
29 M Sf. 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel și Tadeu (Harți. Nu se fac nunți)
30 J Sf. Mc. Anisia fecioara; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon (Nu se fac nunți)
31 V Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania praznicului Nașterii Domnului) (Harți. Nu se fac nunți)